OGŁOSZENIE

W dniu 25 marca 2023r. (sobota) w  godz. 9.00 – 13.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej,                                               ul. Partyzantów 29, będzie czynny                                                   Dodatkowy Punkt Diagnozy Psychologicznej, Pedagogicznej i Logopedycznej.

          W dniu tym można przeprowadzić m.in. ocenę  poziomu rozwoju dziecka ,         w szczególności  ocenę rozwoju psychomotorycznego, ocenę poziomu mowy, określić przyczyny trudności w nauce szkolnej, jak również otrzymać wskazówki    do pracy z dzieckiem.

                                                                      Zapraszamy                                                                                           Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne                                                             pod numer: 41 35-21-349 do dnia 22.03.2023r.


W dniu 09.03.2023r. na terenie Poradni odbyła się konferencja                              pt. „Sieć wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w powiecie            kazimierskim – cele, zadania, formy pomocy uczniom, nauczycielom                   i rodzicom”   

Tematyka spotkania

  1. Przywitanie gości (Monika Szmitke-Musiał – Dyrektor Poradni)
  2. „Rola Poradni w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej” (Agnieszka Karbowniak – psycholog, Alicja Obierzyńska – pedagog).
  3. Film – Rita Pierson „Każde dziecko potrzebuje mistrza”.
  4. „Zadania koordynatorów sieci wsparcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (Renata Zachariasz – pedagog, Anna Kozioł – logopeda).
  5. „Szkolni specjaliści i ich rola w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży” (Mariola Stojowska – psycholog, doradca metodyczny PODiDN w Busku-Zdroju).
  6. Przerwa kawowa.
  7. Praca w grupach specjalistów – zajęcia warsztatowe.
  8. Zakończenie spotkania.

IMG_7891 


Dodatkowy Bezpłatny Punkt Diagnozy Logopedycznej  i Psychologicznej

W dniu 12 marca 2022r. (sobota) w  godz. 8.00 – 14.00 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 29,  będzie czynny                                Dodatkowy Bezpłatny Punkt Diagnozy Logopedycznej i Psychologicznej.
W dniu tym można przeprowadzić  ocenę  poziomu rozwoju dziecka,  w szczególności  ocenę rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz ocenę wymowy, jak również otrzymać wskazówki do pracy z dzieckiem.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer: 41 35-21-349                                                                                                        ZAPRASZAMY                                                  

Zapisy Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej  ul. Partyzantów 29  28-500 Kazimierza Wielka e-mail: sekretariat@poradnia.kazimierzaw.pl                               tel.: 41 35- 21- 349


Ogłaszamy nabór na wiosenne warsztaty grupowe TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Celem zajęć będzie między innymi nauka współdziałania w grupie. Program zajęć obejmuje takie tematy, jak: rozpoznawanie emocji, wzmacnianie empatii i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności współpracy, pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów. Dodatkowym elementem zajęć będą zabawy i ćwiczenia z obszaru uważności, które pomagają dzieciom obniżać napięcia w ciele oraz radzić sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach przez psychologa i pedagoga –  CERTYFIKOWANE TRENERKI Treningu Umiejętności Społecznych

Zapisy i dodatkowe informacje pod numerem Poradni – 41 3521 349


Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy

W związku ze spodziewanym zapotrzebowaniem na pomoc psychologiczną dzieci  i młodzieży pochodzących z Ukrainy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Kazimierzy Wielkiej umożliwia bezpłatne wsparcie specjalistów  w języku polskim i języku angielskim.        Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w siedzibie Poradni w Kazimierzy Wielkiej  przy ulicy Partyzantów 29 oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: 41 3521 349. Możliwy jest także kontakt za pomocą komunikatorów internetowych po uprzednim ustaleniu formy i czasu kontaktu.


Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                    w Kazimierzy Wielkiej w okresie ferii zimowych

 Informujemy, że w okresie ferii zimowych, tj. od 04.01.2021 do 15.01.2021 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej pracuje w niezmienionych godzinach. Pracownicy Poradni zapewniają dzieciom, młodzieży, rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

Zapraszamy do bezpośredniego, bądź telefonicznego/e-mailowego kontaktu z naszą Placówką        od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 – 16:00.

Dane do kontaktu: Tel. 41 3521349

e-mail: sekretariat@poradnia.kazimierzaw.pl
dyrektor@poradnia.kazimierzaw.pl