Praca Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej w okresie ferii zimowych

Informujemy, że w okresie ferii zimowych,

tj. od 04.01.2021 do 15.01.2021

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej

pracuje w niezmienionych godzinach.

Pracownicy Poradni zapewniają dzieciom, młodzieży, rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Zapraszamy do bezpośredniego, bądź telefonicznego/e-mailowego kontaktu z naszą Placówką

od poniedziałku do piątku w godz.: 08:00 – 16:00.

Dane do kontaktu:

Tel. 41 3521349

e-mail: sekretariat@poradnia.kazimierzaw.pl
dyrektor@poradnia.kazimierzaw.pl