Autor: dyrektor


  • Informujemy, że w okresie ferii zimowych, tj.

    Informujemy, że w okresie ferii zimowych, tj. od 04.01.2021 do 15.01.2021 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej pracuje w niezmienionych godzinach. Pracownicy Poradni zapewniają dzieciom, młodzieży, rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom…

  • Drodzy rodzice i nauczyciele!

    W związku z pandemią SARS -CoV-2 informujemy, iż do dnia 26 kwietnia 2020r. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej udzielają pomocy w formie telefonicznej oraz emailowej. Dokumenty i wnioski przyjmujemy…

  • Tygodniowy harmonogram pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej

    Drodzy rodzice i nauczyciele! W związku z pandemią SARS -CoV-2 informujemy, iż do dnia 26 kwietnia 2020r. pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej udzielają pomocy w formie telefonicznej oraz emailowej. …