Diagnoza dzieci zdolnych

Jak wygląda badanie?

Zwykle są to dwa spotkania: z psychologiem i pedagogiem. Takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez specjalistę wywiadu dotyczącego sytuacji szkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka, w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki. Czas trwania diagnozy zarówno psychologicznej, jak i pedagogicznej szacuje się na 2-2,5 godziny.

WAŻNE!

Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar), złego samopoczucia w dniu badania lub tego dnia przebytych szczepień, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania.

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?

Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego oraz wszystkie istotne zaświadczenia, np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć  w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Dodatkowo, jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania.

Jak się dostać na takie badanie?

Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok.

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno – pedagogiczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osoby badające. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów Poradnia  w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.