Diagnoza gotowości szkolnej

Jak wygląda badanie?

Zwykle są to dwa spotkania: z psychologiem i pedagogiem. Takie spotkanie specjalista rozpoczyna rozmową (tzw. wywiadem) z rodzicem/opiekunem prawnym, dotyczącą zgłaszanych trudności oraz określeniem jego oczekiwań od Poradni. Jeśli jest to pierwsze badanie, niezbędne jest wówczas przeprowadzenie przez specjalistę wywiadu dotyczącego sytuacji przedszkolnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka w celu uzyskania informacji o jego rozwoju oraz wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych. Po tych czynnościach następuje badanie dziecka. Jest to szereg prób sprawdzających umiejętności dziecka w oparciu o wystandaryzowane testy. Dziecko w żaden sposób nie musi się do nich wcześniej przygotowywać. Badanie przeprowadza się bez obecności rodzica. Po zakończeniu działań diagnostycznych specjalista może orientacyjnie omówić wyniki badań. Czas trwania diagnozy zarówno psychologicznej, jak i pedagogicznej szacuje się na 2-2,5 godziny.

WAŻNE!


Podczas badania potrzebujemy ocenić możliwości dziecka, dlatego też zapraszamy wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku choroby (m.in. duży katar), złego samopoczucia w dniu badania lub tego dnia przebytych szczepień, prosimy o przełożenie wizyty. Ponadto istotnym jest, aby rodzic przekazał wcześniej dziecku cel wizyty w Poradni. Specjalista z Poradni nie jest osobą, która powinna pierwsza informować dziecko o tym, co jest powodem spotkania.

 

Czy coś na takie spotkanie muszę przynieść?

Jeśli jest to pierwsze badanie, to warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, aby móc uzupełnić dane z okresu okołoporodowego oraz wszystkie istotne zaświadczenia, np. lekarskie i ewentualnie wcześniejsze diagnozy dziecka. Jeśli dziecko było badane wcześniej w innej poradni, należy złożyć w niej wniosek o przekazanie dokumentacji dziecka do aktualnej poradni rejonowej. Dodatkowo, jeśli dziecko ma zalecone noszenie okularów, to powinno je posiadać w czasie badania.

 

Jak się dostać na takie badanie?

Wystarczy zgłosić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmujemy cały rok, jednak badanie pod kątem oceny gotowości szkolnej wykonuje się najwcześniej od kwietnia/maja roku kalendarzowego, w którym dziecko planowo powinno rozpocząć naukę w klasie I.

 

Kiedy Poradnia wydaje opinię?
Aby Poradnia mogła wydać opinię psychologiczno – pedagogiczną niezbędne jest złożenie odpowiednich wniosków, posiadanie aktualnych wyników badań psychologicznych, pedagogicznych  oraz innych specjalistycznych wskazanych przez osoby badające. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów Poradnia w ciągu 30 dni wydaje taki dokument.