Dokumenty do pobrania

Wniosek o badanie logopedyczne

Wniosek o badanie pedagogiczne

Wniosek o badanie psychologiczne

Wniosek o objęcie pomoca psychologiczną

Wniosek o terapię logopedyczną, pedagogiczną

Wniosek o wydanie opinii

Zaswiadczenie lekarskie – zindywidualizowana sciezka ksztalcenia

Oświadczenie 2017 Oświadczenie WWR

Wniosek o wydanie orzeczenia dla małych dzieci

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Wniosek o wydanie orzeczenia

Zaświadczenie lekarskie kształcenie specjalne

Zaświadczenie lekarskie