Drodzy rodzice i nauczyciele!

Drodzy rodzice i nauczyciele!

W związku z pandemią SARS -CoV-2 informujemy, iż pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej udzielają pomocy w formie telefonicznej oraz emailowej. Dokumenty i wnioski przyjmujemy drogą pocztową oraz elektroniczną.

Zapraszamy również do kontaktu dzieci i młodzież mające problemy z nauką zdalną, którym trudno sprostać wymaganiom szkolnym realizowanym w obecnej formie.

W roku szkolnym 2019/2020 pracownicy Poradni pracują według poniższej tabeli.

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ w roku szkolnym 2019/2020

Lp Nazwisko i imię Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Ogółem

godz.

1. Szmitke-Musiał

Monika

Dyrektor,pedagog, doradca zawodowy

793-799-733

 

830-1230

 

830-1230 830-1230  

830-1330

 

830-1130 _________  

20

2. Kruszyńska

Cecylia

Psycholog

728-131-252

800-1200 1200-1500 1100– 1500 1000-1500 800-1200 _________  

20

3. Domańska Urszula

Pedagog

601-317-646

1100-1600 1400-1800 1400-1800 1400-1800 900-1300 _________  

20

4. Zachariasz Renata

Pedagog

698-434-712

1000-1400 1000-1400 1100-1500 1100-1500 1000-1400 _________  

20

 

5. Wojewodzic

Aneta

Pedagog/logopeda

608-702-586

715-1000

1400-1630

800-1000 800-1400 800-1000 1100-1315

1400-1630

_________  

20

6. Kozioł

Anna

Logopeda

605-240-806

1000–1300 1000-1700 1000-1100

1400-1600

1000-1200

1400-1600

800-1100 _________  

20

7. Wilk- Górska Aleksandra

Psycholog

880 190-771

800-1030 800-1245 1410-1720 800-1245 1110-1600 _________  

20

8. Trzepatowska Jolanta

Psycholog

664-976-536

_________ _________ 1130-1530 900-1500 _________ _________  

10

9 Kulińska Joanna

Psycholog

530-510-390

    1030-1400 _________ 900-1330 _________ 900-1100 _________  

10