Kontakt

                           Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

                                        w Kazimierzy  Wielkiej

                             ul. Partyzantów 29  28-500 Kazimierza Wielka 

                                            Tel/fax 41 3521349

                         e-mail: sekretariat@poradnia.kazimierzaw.pl

                                     dyrektor@poradnia.kazimierzaw.pl