Logopeda

 

hhttp://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/ortograficzne/ – ćwiczenia ortograficzne dla dzieci, które utrwalają opozycje fonologiczne w mowie i w pismie

 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/gramatyczne/– usprawniające ćwiczenia gramatyczne dla dzieci z afazją, doskonalące prawidłową budowę zdań

 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/category/gry-edukacyjne/babel-granie/ – link do zabaw edukacyjnych dla młodszych dzieci niedosłyszących na usprawnianie percepcji słuchowej

 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/gry-logopedyczne/  – ćwiczenia logopedyczne dla dzieci online

 

Rady dla rodziców dotyczące stymulowania rozwoju językowego dziecka

 

Wyrazy dźwiękonaśladowcze dla najmłodszych

 

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka – rady dla rodziców

 

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową

 

Ćwiczenia motoryki artykulacyjnej, ćwiczenia oddechowe, głosek szumiących, syczących, głoski ,,r” i głosek

tylnojęzykowych ,,k” i „g”

 

Ćwiczenia na różnicowanie głosek podobnie brzmiących