Specjaliści Poradni

 1. Monika Szmitke-Musiał – dyrektor, pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym
  w trakcie certyfikacji, trener umiejętności społecznych, ukończyła kurs terapii metodą Warnkego, terapeuta ręki
 2. Joanna Kulińska – zastępca dyrektora, psycholog, trener umiejętności społecznych, ukończyła studia podyplomowe w zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 3. Anna Kozioł – logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy u dzieci, specjalizuje się w diagnozie dzieci słabosłyszących i niesłyszących, ukończyła kurs terapii metodą Johansena
 4. Aneta Wojewodzic – pedagog, logopeda, zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy u dzieci, ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej
 5. Renata Zachariasz – pedagog, prowadzi terapię  pedagogiczną  oraz terapię EEG Biofeedback, terapeuta ręki
 6. Urszula Domańska – pedagog, tyflopedagog, specjalizuje się w diagnozie dzieci słabowidzących i niewidzących, prowadzi terapię pedagogiczną
  i muzykoterapię
 7. Agnieszka Karbowniak – psycholog, trener umiejętności społecznych, specjalizuje się w diagnozie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu,
 8. Alicja Obierzyńska – pedagog, doradca zawodowy, prowadzi terapię pedagogiczną
 9. Weronika Tytko – psycholog, trener umiejętności społecznych