S z a n o w n i P a ń s t w o!

S z a n o w n i   P a ń s t w o!

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i kolejnymi ograniczeniami                  w poruszaniu się, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz osób korzystających z pomocy Poradni informujemy, że zostały wprowadzone zmiany      w pracy Poradni.

Pracownicy prowadzić będą teleporady oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne w systemie on-line, gdyż w obecnej sytuacji nie jest możliwe prowadzenie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w bezpośrednim kontakcie.

W przypadku, jeśli potrzebne będzie wsparcie lub pomoc psychologiczna, pedagogiczna lub logopedyczna, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

– telefon 41 3521349 w godzinach od 8.00 do 15.00;

– adres poczty mailowej: sekretariat@poradnia.kazimierzaw.pl  oraz dyrektor@poradnia.kazimierzaw.pl

Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi na bieżąco kontaktować się będą telefonicznie  z rodzicami dzieci i młodzieży objętych terapią w Poradni w celu udzielenia porad dotyczących pracy z dziećmi w domu, przekażą pomocne w tym celu materiały          i w zależności od potrzeb uczestników terapii opracują plan działań.

W szczególnych przypadkach prowadzone są spotkania on-line.

Przepraszamy za niedogodności, wydłużenie czasu oczekiwania na diagnozę czy terapię i jednocześnie dziękujemy za Państwa zrozumienie okazywane nam                w obecnej sytuacji.

Zachęcamy do korzystania z zakładki Dla rodziców gdzie zamieszczamy pomocne wskazówki do pracy z dziećmi i młodzieżą, a także informacje jak radzić sobie z sytuacją zagrożenia zakażeniem koronawirusem.