Trening EEG Biofeedback

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej

prowadzi od bieżącego roku szkolnego

terapię EEG Biofeedback

CO TO JEST BIOFEEDBACK?

  • Nauka kontroli funkcji fizjologicznych poprzez użycie odpowiedniej aparatury.
  • Wykorzystuje biologiczne sprzężenie zwrotne t.j. proces w którym odpowiedź na sygnał oddziałuje wstecznie na źródło sygnału.
  • Informacja o pracy mózgu jest przedstawiana jako sprzężenie zwrotne w formie prostej  gry. Świadome wpływanie na elementy gry samym sposobem myślenia wpływa na zmianę aktywności mózgowej.

EEG BIOFEEDBACK jest

siłownią dla mózgu 

WSKAZANIA DO PROWADZENIA TERAPII EEG BIOFEEDBACK:

  • zaburzenia koncentracji uwagi,(ADD);
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
  • zaburzenia procesów uczenia się
  • zaburzenia w zachowaniu (zachowania agresywne)
  • problemy szkolne (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)
  • depresja, stany lękowe
  • wysoki poziom stresu

                             Zapisy i informacje w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                                                 w Kazimierzy w Wielkiej  tel. 41 35-21-349