Punkt konsultacyjny

          Informujemy że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Kazimierzy Wielkiej uczestniczy  w Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek Wojewódzkim projekcie wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”, zrzeszającej instytucje współpracujące  z pedagogami, psychologami szkolnymi koordynatorami punktów konsultacyjnych i koordynatorami wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

          Kurator Oświaty w Kielcach powołał  do pełnienia funkcji koordynatora punktów konsultacyjnych na terenie powiatu kazimierskiego pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej  Renatę Zachariasz. 

Do zadań Koordynatorów Punktów Konsultacyjnych należy:

  • udzielanie konsultacji i porad w sprawach związanych z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych,
  • pomoc w zakresie tworzenia dokumentacji związanej z organizacją kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • prowadzenie w środowisku działalności edukacyjno-informacyjnej promującej edukację włączającą w społecznościach lokalnych,
  • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych na temat organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • prowadzenie warsztatów, zajęć i grup wsparcia z zakresu ww. problematyki dla nauczycieli, uczniów, rodziców,
  • współpraca z koordynatorami wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, pedagogami szkolnymi, nauczycielami oraz innymi podmiotami udzielającymi wsparcia uczniom i ich rodzicom.

          W związku z ogromną potrzebą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego spowodowanego dodatkowo pandemią Covid-19,  MEiN poinformowało o konieczności organizowania przez szkoły dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów i oferuje swoją pomoc w realizacji dodatkowych godzin w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

                                                                                                   Pozdrawiam  i liczę na owocną współpracę.

Monika Szmitke-Musiał 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej tel. 41 35-21-349

Renata Zachariasz  Koordynator Punktów Konsultacyjnych na Powiat Kazimierski

sekretariat@poradnia.kazimierzaw.pl  tel. 698-434-712

Anna Kozioł –  osoba współpracująca, Koordynator wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego

tel. 605-240-806