Tygodniowy harmonogram pracy Poradni

PPP.1404.1.2022/2023

TYGODNIOWY HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  W KAZIMIERZY WIELKIEJ za rok szkolny 2022/2023

Lp Nazwisko i imię Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Ogółem

godz.

1. Szmitke-Musiał

Monika

Dyrektor,pedagog, doradca zawodowy

830-1430 800-1200 1100-1430 800-1200 1100-1430 _________  

21

2. Kulińska Joanna

psycholog

800-1200 1215-1515 800– 1430 800-1130 830-1230 _________  

21

3. Domańska Urszula

pedagog

1000-1500 1100-1500 1100-1500 1100-1500 900-1300 _________  

21

4. Zachariasz Renata

pedagog

1200-1500 830-1500 1230-1500 800-1430 1200-1430 _________  

21

5. Wojewodzic Aneta

pedagog/logopeda

1400-1700 700-1100 800-1500 1200-1700 800-1000 _________  

21

6. Kozioł Anna

logopeda

800–1145 1500-1800 1515-1730 800-1130 800-1630 _________  

21

7. Karbowniak Agnieszka

psycholog

800-1230 1200-1600 730-1200 1200-1600 800-1200 _________  

21

8. Obierzyńska Alicja

pedagog

1100-1500 800-1200 800-1300 800-1200 1000-1400    _________  

21

9. Tytko Weronika

psycholog

1200-1500 ————- ———– 1130-1630 800–1100    _________     11
10. Monser-Milczarek Aleksandra

psycholog

————- ————- ————- ————- ————-     _________ ——

Pozytywnie zaopiniowany do realizacji na Radzie Pedagogicznej w dniu 14.09.2022r.